Hlavné menu

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • 043 41 353 11

Prihlásenie

Používateľské meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Štatistika

Počet návštev: 192079

Zriadovateľom školy je Žilinský samosprávny kraj

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné

Užitočné linky

´´Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať.´´ J. A. Komenský

                                                                  


 

Besedovali sme...                                                                                

Dňa 16.10.2014 sme v telocvični školy besedovali s úspešnou slovenskou atlétkou Luciou Hrivnák Klocovou a predsedom atletického klubu TJ ZŤS Martin Mgr. Pavlom Zemkom na tému: „ Zdravý životný štýl“. Besedy sa zúčastnili žiaci II.HA, III.HA,II.KN-KA-M,III.IKT,V.HA triedy.

Lucia Hrivnák Klocová je najlepšia turčianska atlétka, slovenská atlétka roka 2012,účastníčka OH v Aténach, Pekingu a Londýne. A práve na OH 2012 v Londýne skočila na 7.mieste v behu na 1500 metrov. 

Žiakom Lucia priblížila svoje atletické začiatky, roky tréningovej driny, sústredenia  a svoje najvýznamnejšie úspechy. Spoločne s Pavlom Zemkom sa zaujímala o to, ako sa žiaci našej školy zapájajú do športových aktivít vo svojom voľnom čase. Odporučili im využiť všetky možnosti, ktoré im poskytuje škola, rodina a krásna príroda Turca a tak prispieť k zdravému životnému štýlu a upevňovaniu zdravia.

Súčasťou besedy bol aj mini kvíz, v ktorom žiaci odpovedali na otázky hostí.

Je prínosom, keď významné športové osobnosti prídu medzi mládež, diskutujú s ňou a svojím príkladom ukazujú správnu cestu k rozvoju zdravého životného štýlu.

Tomáš Janík, žiak III.HA triedy a víťaz cezpoľného behu sa v závere besedy poďakoval vzácnym hosťom za dobré rady a poprial im veľa ďalších športových úspechov.

Autor: I. Brozmanová 

 


 

Prihláste sa do súťaže EXPERT

Prihlášky a informácie u pani Mgr. Anny Macháčkovej.

 


 

 

Našim študentom pomáha

v učebnom odbore predavač a v štúdijnom odbore obchodný pracovník  

firma Drogerie Markt.

                              


 

Nová publikácia

 

                                   

            V týchto dňoch vydalo Slovenské pedagogické nakladateľstvo v Bratislave publikáciu učiteľa Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine PhDr. Petra Huľu, PhD. s názvom „Hotelový a gastronomický manažment – praktické cvičenia 1“. Publikácia je určená žiakom stredných hotelových škôl a stredných odborných škôl zameraných na pohostinské a hotelové služby. Predstavuje syntézu teoretických a praktických poznatkov aktuálne využiteľných v praktickom živote. Prostredníctvom zadaných úloh, cvičení a rôznych modelových situácií ponúka žiakom možnosť overiť  si poznatky zo všetkých odborných predmetov súvisiacich s gastronómiou a s riadením pohostinských podnikov. Vo vyučovacom procese dáva podnety k rozsiahlym diskusiám na aktuálne témy v oblasti gastronómie, čo žiakom umožňuje vyjadrovať svoje vlastné stanoviská, resp. postoje k jednotlivým problematikám. Okrem komunikačných kompetencií rozvíja u žiakov aj kompetencie v oblasti riadenia pohostinských podnikov.  

            Recenzentmi tejto modernej „cvičebnice“ sú významné osobnosti z oblasti cestovného ruchu - doc. Ing. Ján Orieška, PhD., PaedDr. Jozef Horák a Ing. Pavol Straka, ktorí sú zárukou jej kvality.

            Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k publikácii vydalo dňa 9.9.2014 odporúčaciu doložku a zaradilo ju do zoznamu odporúčaných materiálnych didaktických prostriedkov pre stredné školy.

            Kolegovi k jeho životnému úspechu srdečne blahoželáme. Teší nás, že máme  možnosť spolupracovať s človekom, ktorý svoje bohaté praktické skúsenosti nezištne odovzdáva mladej generácii. Želáme mu pevné zdravie a veľa tvorivých síl pri ďalšom písaní.

 

                                                                                                                              Ing. Slavomíra Guráňová

                                                                                                               riaditeľka SOŠ obchodu a služieb v Martine

 


 

                       

 

 

 

Novinky

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • 043 41 353 11

Fotogaléria