Hlavné menu

Utorok 4. 8. 2015

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Stavbárska 11, 036 80 Martin
 • 043/41 353 11

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné

Štatistika

Počet návštev: 447335

Zriadovateľom školy je Žilinský samosprávny kraj

Užitočné linky

Map

´´Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať.´´ J. A. Komenský

Vitajte na oficiálnej stránke SOŠ obchodu a služieb Martin


 

Všetkým zamestnancom a žiakom našej školy prajeme 

krásne a slnečné dni počas letných prázdnin. 


Uvidíme sa 2. 9. 2015 o 8:00 hod. na nádvorí školy 

pri slávnostnom otvorení školského roka. 


       Informácie o voľných miestach na učebné a štúdijné odbory vám poskytnú:

p. Fabianová (personálne oddelenie): 043/4135311
              p. Ing. Guráňová (riaditeľka školy): 0910 909 927, 043/4133266


 

MATURITA 2015 – opravný termín konania EČ a PFIČ maturitnej skúšky

V súlade s § 77 ods. 5, 7 a 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Okresný úrad Žilina, odbor školstva určil miesta konania opravnej maturitnej skúšky, jej externej časti a písomnej formy internej časti (ďalej len „EČ a PFIČ“), o čom písomne v stanovenom termíne informoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Bratislava (ďalej len „NÚCEM“).

Opravná skúška z EČ a PFIČ predmetu:

- slovenský jazyk a literatúra sa uskutoční dňa 3. septembra 2015,

- z  EČ a PFIČ cudzích jazykov dňa 4. septembra 2015

- z EČ predmetu matematika 7. septembra 2015.

 

Žiaci SOŠ obchodu a služieb Martin budú konať opravnú skúšku  :

 

            1.V Škole úžitkového výtvarníctva, Scota Viatora 6, Ružomberok –sa bude konať opravná MS z EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry (3.9.2015)

 

2.V Obchodnej akadémii, Bernolákova 2, Martin, sa bude konať opravná maturitná skúška z EČ a PFIČ predmetu anglický jazyk, úroveň B1.(4.9.2015)

 

3.V Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin, sa bude konať opravná maturitná skúška z EČ a PFIČ predmetu nemecký jazyk, úroveň B1.(4.9.2015)

 

4.V Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin, sa bude konať opravná maturitná skúška z EČ a PFIČ predmetu ruský jazyk, úroveň B1.(4.9.2015)

 

 

 Upozornenie:

 

 • časový harmonogram opravného termínu bude v súlade s harmonogramom v riadnom termíne,
 • žiaci, ktorí budú konať EČ a PFIČ MS, sú povinní preukázať sa občianskym preukazom,
 • žiaci stredných škôl, ktorí sa zúčastnia EČ a PFIČ na inej ako kmeňovej škole, vypisujú na OH kód školy, ktorú navštevujú.

 

         V Martine 13.7.2015                                     PhDr. Hana Jurišinová – koordinátor MS


Kombinovaná forma štúdia v nadstavbovom štúdiu

pre odbor 6403 L podnikanie v remeslách a službách

bude prebiehať v popoludňajších hodinách od 14:30 hod.- bude sa vykonávať spojením:

 •        dennej formy štúdia - každý druhý mesiac bude vyučovanie 1 týždeň, ktorý bude pevne stanovený na začiatku školského roka (t.j. 5 týždňov v jednom školskom roku),
 •   večernej formy štúdia – 2 dni (každý pondelok a utorok) v ostatných týždňoch počas škol.roka.

Dĺžka trvania štúdia: 2 roky

Viac informácií Vám poskytnú: p. Fabianová (personálne oddelenie): 043/4135311;

                                                     p. Ing. Guráňová (riaditeľka školy): 0910 909 927; 043/4133266


 

Našim študentom pomáha v učebnom odbore predavač 

a v štúdijnom odbore obchodný pracovník  firma

Drogerie Markt.                     

Novinky

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Stavbárska 11, 036 80 Martin
 • 043/41 353 11

Fotogaléria