Hlavné menu

Sobota 23. 5. 2015

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • 043/41 353 11

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné

Štatistika

Počet návštev: 397729

Zriadovateľom školy je Žilinský samosprávny kraj

Užitočné linky

´´Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať.´´ J. A. Komenský

Vitajte na oficiálnej stránke SOŠ obchodu a služieb Martin


OZNAM

Máme ešte voľné miesta do trojročných učebných odborov: 

6460 H predavač

3473 H 08 polygraf - knihár

3661 H murár

6444 H čašník, servírka

6445 H kuchár

2964 H cukrár

6456 H kaderník

Máme ešte voľné miesta do štvorročných štúdijných odborov: 

6444 K čašník, servírka

3446 K grafik tlačových médií

6446 K kozmetik

6445 K kuchár

6442 K obchodný pracovník

3457 K operátor tlače

Kontakt:

            p. Fabianová (personálne oddelenie): 043/4135311

            Ing. Guráňová (riaditeľka školy): 0910 909 927; 043/4133266


Výsledky prijímacieho konania  štúdijných odborov

sú k dispozícii TU a na budove školy

Zápis prijatých uchádzačov o štúdium bude 18. mája 2015 o v čase, ktorý ste mali uvedený v pozvánke.


Beseda: Životné skúsenosti s cvičením a stravovaním

Dňa 12.5.2015 sa v telocvični Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine konala  beseda s Paed.Dr. Petrom Vonsom pod názvom: Životné skúsenosti s cvičením a stravovaním. Beseda sa uskutočnila v rámci projektu Posilni svoje telo a zdravie. Zúčastnili sa jej žiaci II.HA,III.HA, IV.HA, I.IKT, II.IKT, III.IKT, II.KN-KA-M,II.PJ triedy.

 

Žiaci si veľkým záujmom vypočuli pútavé rozprávanie PaedDr. Petra Vonsa o jeho športových začiatkoch, štúdiu, pedagogickej, ale i trénerskej činnosti. Vo svojej práci sa denne stretáva s ľuďmi, ktorí pravidelne cvičia vo fitnescentre, alebo len začínajú cvičiť. Snažia sa správnym stravovaním a cvičením upraviť svoju telesnú hmotnosť. Okrem toho sa odreagujú od svojich pracovných povinností a osobných problémov a cvičenie prispieva k zlepšeniu ich zdravia. Doporučil  žiakom pravidelne športovať a osvojiť si zásady zdravého životného štýlu. V druhej časti  žiaci mali možnosť položiť otázky k téme besedy. Najviac ich zaujímala problematika správneho stravovania. Paed.Dr. Peter Vons odmenil troch žiakov permanentkami do fitnescentra. V závere si v posilňovni školy prezrel novú posilňovaciu vežu a s najlepšími silákmi školy prekonzultoval ich tréningové plány a zaželal im veľa úspechov.

Autorka textu a fotografií: Mgr. Ivana Brozmanová, učiteľka TSV.             Fotogaléria  


Autorka textu a fotografií: Bc. Emília Králová.

 


Rozlúčka so žiakmi končiacich ročníkov

v Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Martine

  

Dňa 15. mája 2015 v  jedálni Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine  pripravilo vedenie školy s pedagogickými pracovníkmi rozlúčku pre žiakov končiacich ročníkov vo všetkých  študijných odboroch. V jej úvode „hotelák“ Matej Dobroň  v mene všetkých spolužiakov  poďakoval pedagogickým pracovníkom  za ich odvedenú  prácu a seriózny prístup počas celého štúdia.

Riaditeľka školy Ing. Slavomíra Guráňová vo svojom  slávnostnom príhovore o.i. zdôraznila potrebu kontinuálneho vzdelávania absolventov a ich sústavného napredovania vo vyštudovaných odboroch. Žiakom zaželala úspešné zvládnutie maturitnej skúšky a splnenie snov o peknom  živote, aby ho prežili v zdraví a šťastí. V závere vystúpenia spolu so zástupkyňou PhDr. Jurišinovou  vyhodnotili a odmenili najlepších žiakov, ktorí počas štúdia dosahovali významné úspechy  v školských a  v mimoškolských činnostiach. 

So žiakmi sa rozlúčili aj samotní pedagogickí pracovníci pesničkou od Alana Mikušeka, ktorú  ku predmetnej príležitosti otextovala Ing. Charousová.

Po slávnostnom ceremoniáli žiaci prechádzali špalierom, ktorý vytvorili žiaci hotelovej akadémie. Burácajúcim potleskom a pokrikmi sa aj oni rozlúčili so svojimi kamarátmi. Spôsob rozlúčky rozcítil nielen žiakov, ale aj samotných pedagogických pracovníkov. Každý zo zúčastnených si v danú chvíľu uvedomoval kolobeh  života, čo všetkých  podnietilo ku krátkemu  zamysleniu sa nad  jeho plynutím.

Veríme, že rozlúčka sa odchádzajúcim žiakom vryje hlboko do ich pamätí a prispeje k ich pozitívnemu  pohľadu na školu, v ktorej prežili niekoľko rokov.

Autor  textu: PhDr. Peter Huľo, PhD.                                                    Fotogaléria:


Riaditeľka školy vyhlasuje v rámci projektu ,,Škola bez tabaku, alkoholu a drog" 

výtvarnú súťaž na tému „Vážim si seba aj druhých "

Technika: ľubovoľná (kresba, maľba, grafický program, plagát, ...)

FormátA4 resp. A3

Termín: do 30. mája 2015

Odovzdať: v kabinete C9

Koordinátor projektu Mgr. Macháčková


 

 

Našim študentom pomáha v učebnom odbore predavač 

a v štúdijnom odbore obchodný pracovník  firma

Drogerie Markt.                     

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • 043/41 353 11

Fotogaléria